Kapu pieminekļi, kapu apmales. +371 28224688

Koordinātu noteikšana

Koordinātu noteikšana

Mar 14, 2012

 Kapavietas koordinātu noteikšana ir papildpakalpojums. Tas dod iespēju Jums apzināt visu savu senču piemiņas vietas ar visaugstāko precizitāti.  Kapi vizuāli izmainās līdz nepazīšanai dažu gadu laikā, īpaši lielajās Rīgas kapsētās, kur notiek regulāra paplašināšanās un infrastruktūras uzlabošana.  Garuma un platuma grādi paliks...

Fiziska meklēšana

 Fiziska meklēšana nepieciešama, ja vēlaties pasūtīt kādu no pakalpojumiem attālināti. Pēc Jūsu aptuvenām norādēm mēs izbraucam uz norādīto kapsētu un atrodam Jūsu tuvinieka kapavietu dabā. Fiziska kapavietas atrašana var būt sarežģīta, ja klientam nav drošu ziņu par apbedījuma vietas stāvokli vairāk par 10 gadiem. Šeit viss būs...

Dokumentācijas meklēšana

 Vēsturisku liecību un dokumentu meklēšana var būt nepieciešama, ja Jūs zināt tikai aptuveno apbedījuma vietu. Šāda darba veikšanai var būt nepieciešams ļoti apjomīgs darbs, kuru precīzi saskaņojam ar klientu. Jāņem vērā darba specifika, jo rezultāts būs atkarīgs arī no veiksmes.  Dokumentus meklējam vēstures arhīvos, kapu...

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Picasa
  • YouTube