Kapu pieminekļi, kapu apmales. +371 28224688

Svecīšu vakari

 Svecīšu vakars ir laiks, pēc kura kapsētās iestājas miera periods. Klātas ar skujām un rotātas ar pēdējiem rudens ziediem, degošu svecīšu gaismā kapu kopiņas ieslīgst mierā līdz pavasarim, kad kapsētās no jauna sākas rosība.

 Kristīgajā baznīcā svecīšu vakaram ir sava loma. Luterāņu baznīcas tradīcijā Mirušo piemiņas diena jeb Mūžības svētdiena tiek atzīmēta Baznīcas gada pēdējā svētdienā, kas ir svētdiena pirms pirmā Adventa. Arī baptisti iededz svecītes baznīcas gada pēdējā svētdienā. Romas katoļu baznīca Mirušo piemiņas dienu vai visu svēto dienu atzīmē novembra sākumā. Gan luterāņiem, gan katoļiem kopīgais ir tas, ka šajās dienās dievkalpojumos īpaši piemin savus aizgājējus. Līdzīga tradīcija ir arī pareizticīgajiem, kuri, savukārt, šo dienu atzīmē maijā.

 Nereti svecīšu vakari notiek ne tikai novembra pirmajā svētdienā katoļiem un novembra trešajā svētdienā luterāņiem, bet arī citos datumos. Lielākoties tā ir pašu iedzīvotāju iniciatīva un šie pasākumi netiek saistīti ar baznīcas tradīcijām. Tomēr atkāpes no ierastajiem datumiem iespējamas arī gadījumos, kad mācītājas tīri fiziski nespēj apkalpot vairākas draudzes vienā dienā. Līdzīga situācija ir ar kapusvētkiem.

 

 Svecīšu vakaros Latvijas kapsētas ir cilvēku pilnas. Ļaudis steidz sakopt savu piederīgo atdusas vietas, lai, iedegot svecītes, godinātu tuvinieku piemiņu.

 Par svecīšu vakaru precīzu norises laiku uzzināt var gan pie kapsētas pārvaldnieka, gan draudzē, gan arī attiecīgā novada vai pilsētas administrācijā.

Jūsu komentārs

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Picasa
  • YouTube