Kapu pieminekļi, kapu apmales. +371 28224688

Dokumentācijas meklēšana

 Vēsturisku liecību un dokumentu meklēšana var būt nepieciešama, ja Jūs zināt tikai aptuveno apbedījuma vietu. Šāda darba veikšanai var būt nepieciešams ļoti apjomīgs darbs, kuru precīzi saskaņojam ar klientu. Jāņem vērā darba specifika, jo rezultāts būs atkarīgs arī no veiksmes.  Dokumentus meklējam vēstures arhīvos, kapu...

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Picasa
  • YouTube