Kapu pieminekļi, kapu apmales. +371 28224688

Svecīšu vakari

 Svecīšu vakars ir laiks, pēc kura kapsētās iestājas miera periods. Klātas ar skujām un rotātas ar pēdējiem rudens ziediem, degošu svecīšu gaismā kapu kopiņas ieslīgst mierā līdz pavasarim, kad kapsētās no jauna sākas rosība.  Kristīgajā baznīcā svecīšu vakaram ir sava loma. Luterāņu baznīcas tradīcijā Mirušo piemiņas diena...

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Picasa
  • YouTube