Kapu pieminekļi, kapu apmales. +371 28224688

Sēru vītols

Dzejā apdziedāts kā skumju nopūtu un romantiskas grūtsirdības pavēnis, sēru vītols raisa fantāziju par koku ar līganiem, uz leju liektiem zariem, kas lūkojas savu skumju atspulgā dīķī vai ezerā, ciešanām pārdzimstot rāmā noskaņā kā izmisuma kliedzienam sērīgā dziesmā. Ar ko sēru vītols atšķiras no citiem kokiem? Vispirms tie ir...

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Picasa
  • YouTube